Авибактам и лекарства в Майкопе

    Название препаратаПроизводитель
    Завицефта